Page 5 - הסוכנות היהודית - דוח פעילות 2017-2016
P. 5

‫ברית המועצות לשעבר‪ ,‬המזרח התיכון ושאר מדינות אסיה‬

                ‫משתתפים בתגלית‪ ,‬בפרויקט מסע ובתכנית ‪Onward‬‬        ‫‪6,700‬‬
                     ‫לצורכי אבטחה מהקרן לסיוע חירום (‪)2017‬‬     ‫‪$99,500‬‬
                                             ‫‪8,000‬‬
                               ‫חניכים במחנות קיץ‪/‬חורף‬
                       ‫תלמידים בבתי ספר יומיים של חפציב"ה‬     ‫‪10,600‬‬
                                             ‫‪8,200‬‬
                              ‫משתתפים בפעילויות לנוער‬   ‫‪17,474‬‬
                                   ‫עולים הגיעו לישראל‬

                                             ‫ישראל‬

                            ‫‪ 30,594‬עולים הגיעו לישראל (‪)2016‬‬
                          ‫‪ 18,250‬עולים השתתפו בתכניות קליטה‬
                  ‫‪ 798,000‬משתתפים במסגרת התמיכה בזרמים יהודיים‬
                ‫‪ 24,000‬ילדים בבתי ספר תאומים במסגרת שותפות ביחד‬

               ‫‪ 24,000‬משתתפים בתגלית‪ ,‬פרויקט מסע ותכנית ‪Onward‬‬

                    ‫‪ 28,000‬משתתפים בתכניות לתלמידים וסטודנטים‬
                              ‫(נטע@‪ ,‬עתידים‪ ,‬מלגות)‬

  ‫‪ 3,400‬ישראלים צעירים‪ ,‬כולל ‪ 1,100‬שליחים חוזרים בתכניות אקטיביזם חברתי‪,‬‬
                               ‫התנדבות ושנת שירות‬

                           ‫‪ 12,000‬מוטבים בתכנית פותחים עתיד‬

                                             ‫אפריקה‬

       ‫‪ 480‬ילדים בבתי ספר תאומים במסגרת שותפות ביחד (דרום אפריקה)‬
                                  ‫‪ 10‬שליחים ישראלים‬

                   ‫‪ $30,000‬לצורכי אבטחה מהקרן לסיוע חירום (‪)2017‬‬
‫‪ 127‬מתנדבים בפרויקט תן ‪ -‬תיקון עולם (אתיופיה‪ ,‬אוגנדה‪ ,‬גאנה‪ ,‬דרום אפריקה)‬

                                ‫‪ 404‬עולים הגיעו לישראל‬

                ‫אוסטרליה וניו זילנד‬

                 ‫משתתפים בפרויקט מסע ותכנית ‪Onward‬‬            ‫‪385‬‬
                ‫שליחים ישראלים ועמיתי ישראל בקמפוסים‬           ‫‪18‬‬
                ‫לצורכי אבטחה מהקרן לסיוע חירום (‪)2017‬‬          ‫‪$38,000‬‬

                 ‫בתכניות ליהודים ממדינות בריה"מ לשעבר‬          ‫‪1,100‬‬
                             ‫עולים הגיעו לישראל‬       ‫‪181‬‬

‫‪03‬‬ ‫הסוכנות היהודית לארץ ישראל‬
  ‫דוח פעילות ‪2017-2016‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10