Page 4 - הסוכנות היהודית - דוח פעילות 2017-2016
P. 4

‫כל אחד מאיתנו‪ ,‬יחד‪.‬‬

         ‫אנחנו כאן אחד למען השני‪.‬‬
            ‫אנחנו כאן בשבילכם‪.‬‬

  ‫דוגמאות נבחרות להשפעה של הסוכנות היהודית בשנה שחלפה‬

                         ‫ארה״ב וקנדה‬

               ‫‪ 24,000‬ילדים בבתי ספר תאומים במסגרת שותפות ביחד‬
                  ‫‪ 6,700‬משתתפים בפרויקט מסע ובתכנית ‪Onward‬‬

         ‫‪ 1,265‬שליחים למחנות קיץ (‪ )2017‬המגיעים ל‪ 100,000-‬חניכים‬
‫‪ 150‬קמפוסים בהם פעלו עמיתי ישראל שמשכו ‪ 37,000‬איש לארועי חינוך בנושא ישראל‬

                  ‫‪ 220‬שליחים ישראלים בשליחות ארוכה בת ‪ 5-1‬שנים‬
                               ‫‪ 3,615‬עולים הגיעו לישראל‬

                             ‫אירופה‬

              ‫‪ 5,600‬משתתפים בתגלית‪ ,‬פרויקט מסע ותכנית ‪Onward‬‬
                  ‫‪ 50‬שליחים ישראלים ועמיתי ישראל בקמפוסים‬
                  ‫‪ $1,160,000‬לצורכי אבטחה מהקרן לסיוע חירום (‪)2017‬‬
                     ‫‪ 4,300‬ילדים בתכניות חינוכיות בנושא ישראל‬
                               ‫‪ 7,220‬עולים הגיעו לישראל‬

                       ‫אמריקה הלטינית‬

      ‫‪ 4,500‬משתתפים בתגלית‪ ,‬פרויקט מסע ותכניות חוויה אחרות בישראל‬
                  ‫‪ $116,000‬לצורכי אבטחה מהקרן לסיוע חירום (‪)2017‬‬
                         ‫‪ 1,100‬מורים בהשתלמויות מקצועיות‬
                     ‫‪ 2,100‬ילדים בתכניות חינוכיות בנושא ישראל‬
                               ‫‪ 1,700‬עולים הגיעו לישראל‬

                                                                         ‫הערות לנתונים במסמך זה‪:‬‬
‫• אלא אם צויין אחרת‪ ,‬מספרי המשתתפים בתכניות השונות מייצגים תקופה בת ‪ 12‬חודשים של השנה הקלנדרית ‪ 2016‬או השנה האקדמית ‪.2017-2016‬‬

     ‫• הסוכנות היהודית מפעילה את תכניותיה בישראל בשקלים חדשים‪ ,‬הנקובים במסמך זה בדולרים של ארה"ב לפי שער חליפין של ‪.₪ 3.7 = $ 1‬‬
                                                                            ‫• כל המספרים עוגלו‪.‬‬

                                                                                                ‫‪02‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9