תכנית המעניקה לסבים ולנכדיהם הזדמנות להעמיק את היחסים ביניהם וגם להכיר ולבסס קשרים עמוקים עם משפחתם, מדינת ישראל והעולם היהודי.

התכנית מאפשרת לסבים וסבות ולנכדיהם בגילאי כיתות ה’-ז’ ללמוד יותר אלה על אלה ולבחון את קשריהם עם המשפחה, הקהילה, מדינת ישראל והעם היהודי בישראל ובעולם. הסבים והסבות מוזמנים לחלוק עם הנכדים את החוויות שלהם הקשורות בזהותם היהודית וכן את הערכים החשובים להם, ובכך מניחים יסודות להנחלת מורשתם לדורות הבאים.

פרטי תשלום

פרטים אישיים

Just a moment while we redirect you to PayPal 
Just a moment while we process your donation 
Please insert all the required fields
Please insert correct email
Please fill in a valid amountתרומות הניתנות לסוכנות היהודית מוכרות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מספר תיק בפקיד השומה: 941000051