הקרן לנפגעי טרור מספקת סיוע חירום למשפחות ולבודדים בישראל, שנקלעו למצוקה כתוצאה מפעולות איבה או משברים אחרים. הקרן מציעה שני מסלולי סיוע: סיוע חירום מידי בצורת מענק כספי למשפחות שנפגעו כתוצאה מהתקפות טרור, הניתן עד 48 שעות מרגע הפגיעה, ומטרתו לעזור בקניית ציוד ורכוש שניזוקו. מסלול הסיוע השני ניתן כמענקים הניתנים בתוך חודשים או שנים מרגע הפגיעה, ומטרתם לסייע בהתגברות על הטראומה הנפשית וברכישת מיומנויות וכישורים להצלחה בהמשך החיים. הקרן פועלת בתיאום עם ממשלת ישראל (למניעת סיוע כפול) כהשלמה למשאבים המוגבלים שבידי הרשויות ומשרדי הממשלהתרומות הניתנות לסוכנות היהודית מוכרות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מספר תיק בפקיד השומה: 941000051