פותחים עתיד הינה חברה לתועלת הציבור וחברת בת של הסוכנות היהודית. התוכנית ממומנת על ידי הסוכנות היהודית, הפדרציות היהודיות – צפון אמריקה, המגבית המאוחדת לישראל, קרן היסוד, משרד החינוך, רשויות מקומיות וכן תורמים פרטיים מישראל ומרחבי העולם.

 

פותחים עתיד פועלת משנת 2006, ב-36 ישובים בפריפריה החברתית והגאוגרפית של ישראל למען ילדים ומשפחות המצויים במצבי סיכון. העמותה פועלת באמצעות מודל הנאמנות– מודל ליווי הוליסטי ייחודי, של מבוגר משמעותי המלווה את הילד והוריו במסע של שינוי הנמשך 3 שנים . הנאמנות מהוות את כלי ההתערבות העיקרי וגורם  המפתח בהצלחת התהליך שבאמצעותו מעצימה פותחים עתיד את הילדים, המשפחות, בתי הספר והקהילה כולה. התוכנית פועלת בכל המגזרים המרכיבים את החברה הישראלית, במטרה להעניק לילדים ומשפחותיהם בטחון, כלים והזדמנות שווה לממש את הפוטנציאל האישי הטמון בהם.

 

פיתוח היכולות האישיות החל מגיל צעיר, כמו גם הנגשת השירותים החברתיים, עידוד מעורבות משפחתית ויצירת סביבה חינוכית תומכת, מאפשרת את פריצת מעגל הסיכון ומעבר של הילדים ומשפחותיהם מתלות לעצמאות באופן שמוביל לצמצום הפערים בחברה הישראלית וחיזוק חוסנה.

פרטי תשלום

פרטים אישיים

Just a moment while we redirect you to PayPal 
Just a moment while we process your donation 
Please insert all the required fields
Please insert correct email
Please fill in a valid amountתרומות הניתנות לסוכנות היהודית מוכרות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מספר תיק בפקיד השומה: 941000051