קרן המספקת סיוע חירום למשפחות ולבודדים בישראל, שנקלעו למצוקה כתוצאה מפעולות איבה או משברים אחרים. הקרן מציעה שני מסלולי סיוע: סיוע חירום מידי בצורת מענק כספי למשפחות שנפגעו כתוצאה מהתקפות טרור. הסיוע ניתן עד 48 שעות מרגע הפגיעה, ומטרתו לעזור בקניית ציוד ורכוש שניזוקו. כמו כן, ישנם מענקי סיוע הניתנים בתוך חודשים או שנים מרגע הפגיעה, ומטרתם לסייע בהתגברות על הטראומה הנפשית וברכישת מיומנויות וכישורים להצלחה בהמשך החיים. הקרן פועלת בתיאום עם ממשלת ישראל (למניעת סיוע כפול) כהשלמה למשאבים המוגבלים שבידי הרשויות ומשרדי הממשלה.

פרטי תשלום

פרטים אישיים

Just a moment while we redirect you to PayPal 
Just a moment while we process your donation 
Please insert all the required fields
Please insert correct email
Please fill in a valid amountתרומות הניתנות לסוכנות היהודית מוכרות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מספר תיק בפקיד השומה: 941000051