אודות

 

מי אנחנו?

החטיבה להתיישבות הינה אחת מהיחידות המקצועיות הפועלות בהסתדרות הציונית העולמית.

החטיבה הוקמה לאחר מלחמת ששת הימים, על פי בקשת ראש הממשלה (דאז), מר לוי אשכול ז"ל, מיום 9.11.1967, בה ביקש מאת יושב ראש ההנהלה הציונית, כי לאור ניסיונה רב השנים של המחלקה להתיישבות בהסתדרות הציונית, בהקמת ישובים חקלאיים, היא תסייע בידי ממשלת ישראל בביצוע תכניותיה לעיבוד קרקעות בשטחים המוחזקים וכי המימון לכל ההוצאות בנדון יהיו על חשבון הממשלה. 

החטיבה עוסקת בתכנון, הקמה, פיתוח וביסוס ישובים כפריים ופעולותיה מתבצעות בהתאם להחלטות ממשלה.

החל משנת 2004 הורחבו פעולות החטיבה, על פי החלטות הממשלה, גם לאזורי הנגב והגליל.

המימון לפעולות החטיבה, כאמור לעיל, הינו מתקציב מדינת ישראל.

מהן פעולות החטיבה?

עד שלהי שנות ה  – 90 פעלה החטיבה בהתאם למכתב ראש הממשלה. בשנת 2000 נכרת הסכם, בין ממשלת ישראל לבין ההסתדרות הציונית העולמית, מכוחו המשיכה החטיבה לפעול, כזרוע של מדינת ישראל לפיתוח וחיזוק ההתיישבות הכפרית הנמצאת באזורי הפריפריה, וזאת על ידי תכנון, פיתוח, הקמה וביסוס ישובים כפריים ואזורי התיישבות כפרית. במסגרת זאת, החטיבה טיפלה בפיתוח מרכיבים אזוריים שישרתו את המתיישבים והישובים ויסייעו להם ביצירת איתנות כלכלית וחברתית.

בעקבות תיקון מספר 2 לחוק מעמדן של הסוכנות היהודית לא"י וההסתדרות הציונית העולמית, מיום 29.12.2015, על פיו הכירה מדינת ישראל בייחודה של החטיבה כאחת מזרועות הביצוע, בעלת יכולת מקצועית מוכחת, בתחום פיתוח ההתיישבות בארץ ישראל, התקבלה ביום 19.10.2016 החלטת ממשלה מספר 1998, על פיה הוסמך שר החקלאות ופיתוח הכפר לאצול מסמכויות הממשלה, בתחומים  ההתיישבות, להסתדרות הציונית העולמית, באמצעות החטיבה, בכפוף להסדרת מערכת היחסים בין הממשלה לבין החטיבה. ביום 24.4.2017 נכרת הסכם מסגרת רב שנתי המסדיר יחסים אלה וקובע, כי החטיבה תמשיך לעסוק, כזרוע ביצוע של ממשלת ישראל, בפיתוח ההתיישבות הכפרית ובפעולות לטיפוח אזורים הנמצאים בתת פיתוח, במטרה ליצור בהם צמיחה דמוגרפית אשר תחזק את הישובים הקיימים ותאפשר גם הקמת ישובים חדשים.

בהתאם למדיניות ממשלות ישראל, כמפורט לעיל, החטיבה חרתה על דיגלה את קידום הצמיחה הדמוגרפית בהתיישבות הכפרית שבטיפולה, תוך שימת דגש על מעורבות חברתית – קהילתית, יצירת מקורות תעסוקה, בניית תשתית יצרנית בתחומי: החקלאות; התיירות; המלאכה; התעשייה והשירותים ומתן סיוע לקידום יזמות עסקית.

 

איך אנחנו עושים זאת?

עם הרבה נשמה ודבקות במטרה.

המבנה הארגוני של החטיבה מבוסס על פעילות מבוזרת למרחבים, בהתאם לפריסה גיאוגראפית,  המאפשרת לכל מרחב לטפל במגוון הנושאים הקשורים להתיישבות הכפרית, בתחומו.

מרחבי הפעילות הינם:

מרחב הצפון, האחראי על אזור הגולן והגליל.

מרחב המרכז, האחראי על אזור השומרון, בנימין,  גוש עציון, בקעת הירדן וצפון ים המלח.

מרחב הדרום, האחראי על אזור לכיש, הנגב, הערבה ודרום הר חברון.